Om os

Hvorfor vælge os

Du græder kun én gang, når du køber kvalitet.

Det er nu en gang sådan, at kvalitet koster mere end det modsatte. Så, nej vi er ikke de billigste. Til gengæld gør vi alt for, at du får en belysning, du glæder dig over at bruge hver eneste dag, og at du får mere værdi end du betaler for.

Og har du i øvrigt nogensinde fortrudt, at du har valgt kvalitet?

1.

Over 30 års erfaring i branchen

Så mange års kompetence er samlet under et tag. Her lytter vi til dine behov og rådgiver dig til løsninger som du, både på kort og lang sigt, vil give dig værdi.

30

års erfaring i branchen

2.

En samarbejdspartner du kan stole på

Vi vil ikke tilbyde dig løsninger, som vi ikke selv tror 100% på. Vi vil hellere sige nej til en opgave, end sende dig afsted med en løsning, som ikke er holdbar.

Modsat forventer vi, at vores kunder betragter vores samarbejde som et partnerskab. Vi vil nemlig gerne have besøg af dig flere gange.

3.

Vi følger opgaverne helt til dørs

Lyt til os. Vi lytter til dig, også når opgaven er udført. Du vil mærke forskellen, når du handler hos os. Når vi taler med vores kunder, får vi en klar fornemmelse af, at de virkelig bruger vores løsninger til gøre hverdagen mere praktisk og funktionel.

30

års erfaring i branchen

CE-mærking

For at et armatur kan markedsføres i EU/EØS-regionen, skal det være udstyret med et CE-mærke. CE-mærkningen, som er obligatorisk, betyder, at fabrikanten certificerer over for myndighederne, at produktet opfylder de relevante sikkerhedskrav i EUENEC-mærkingS-mærket har været kendt i mange år. I den seneste tid har det også været muligt at ENEC-mærke armaturer. ENEC står for European Norms Electrical Certification.

ENEC-mærkning (European Norms Electrical Certification).

ENECer et europæisk kvalitetsmærke for elektriske produkter, som viser, at de overholder de europæiske sikkerhedsstandarder.

ISO 9001
– Kvalitetsledelse

Standarden kan anvendes af alle typer virksomheder i alle brancher og er baseret på en række kvalitetsledelsesprincipper, herunder et stærkt kundefokus, motivation og inddragelse af den øverste ledelse, procestilgang og løbende forbedringer.

ISO 14001
- Energikortlægning

Opstiller krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes for at blive certificeret: Miljøpolitik. Planlægning. Iværksættelse og drift.

4.

Certificeret og godkendt

Det er et vigtigt parameter, at vores produkter opfylder myndighedernes krav til godkendelser efter de strengeste europæiske standarder. Alle vores leverandører stiller alle certifikater til din disposition.

Tilfredse brugere er vores succes.

ISO 45001
- Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

ISO 45001 er en international standard for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (OH&S), som opstiller krav til opbygning af et sundt ledelsessystem.

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point

På dansk kalder man det typisk ”Risikofaktoranalyse og kritiske styringspunkter”.

HACCP er af de fleste fødevarevirksomheder i Danmark et naturligt led i den lovpligtige egenkontrol. Målet er at pege de steder ud i alle dele af produktionen, hvor det kan gå galt med fødevaresikkerheden - dvs. en såkaldt risikoanalyse. Det er første step, dernæst skal der naturligvis sættes effektivt ind med tiltag, der kan forebygge fejl.

Vi er altid klar til at rådgive