Aktuelt

EPD - Certifikater NANOTTICA serien

EPD er en miljøvaredeklaration som dokumenterer NANOTTICAs miljøegenskaber. Grundlaget er en såkaldt livscyklusvurdering (LCA), hvor NANOTTICAs miljøegenskaber kortlægges i hele dens livsforløb, det vil i princippet sige fra vugge til grav.

NANOTTICA serien i front med det internationale anerkendte EPD certifikat.
EPD er et vigtigt internationalt anerkendt dokument, der på en gennemsigtig måde beskriver vores produkters miljøpåvirkning. Det er et sæt af målbare oplysninger, der dækker for eksempel energiforbrug, vandforbrug, affaldsproduktion, genanvendelse eller klimaændringspåvirkning gennem hele produktets livscyklus, inklusive endelig genanvendelse.

Vi er altid klar til at rådgive