KEMI-, OLIE- OG GASPRODUKTION

  • Raffinaderier
  • Gas distribution
  • Kemiske industrier
  • Farmaceutiske industrier

LYSEL leverer robuste og holdbare mobile belysningsløsninger som opfylder industriens krav til sikkerhed i den farmaceutiske industri og den petrokemiske industri.

LYSEL leverer et unikt sortiment af mobile og eksplosionsbeskyttede belysninger. De ATEX-godkendte mobile arbejdsbelysninger anvendes i områder med eksplosionsfare enten i form af eksplosionsfarlig gas, eksplosionsfarlige støvkoncentrationer og lignende.

Endvidere leveres kraftige og robuste strømtavler, kabeltromler og kabler i specielle industriudførelser som sikrer en lang levetid og høj driftssikkerhed. Udstyr som formindsker risikoen for ulykker og dermed driftsstop.

 

Læs mere om et relevant produkt

FUTURA LED AGRI IP66
 

- godt lys i landbruget,
tåler ammoniak dampe.
 

FUTURA LED AGRI IP66
 

- godt lys i landbruget,
tåler ammoniak dampe.
 

 


 

Vi er garant for, at produkterne lever op til dine forventninger samt myndighedernes krav til godkendelser efter de strengeste EU standarder.